Clip: Kinh ngạc gà mất đầu vẫn sống khỏe re ở Thái Lan

Clip: Kinh ngạc gà mất đầu vẫn sống khỏe re ở Thái Lan

Cận cảnh chú gà mất đầu vẫn đứng bằng hai chân, đi lại trong 9 ngày

Cận cảnh chú gà mất đầu vẫn đứng bằng hai chân, đi lại trong 9 ngày

Kinh dị gà đứt đầu vẫn sống, đi lại... bình thường

Kinh dị gà đứt đầu vẫn sống, đi lại... bình thường

Kinh ngạc chú gà mất đầu vẫn sống được hơn một tuần

Kinh ngạc chú gà mất đầu vẫn sống được hơn một tuần

Xem 2 con gà bị chặt đầu vẫn sống thêm đến 1,5 năm

Xem 2 con gà bị chặt đầu vẫn sống thêm đến 1,5 năm

Gà bị chặt đầu vẫn sống 'nhăn' sau 9 ngày

Gà bị chặt đầu vẫn sống 'nhăn' sau 9 ngày

Gà mất đầu vẫn sống hơn 1 tuần được nhà sư Thái Lan nhận nuôi

Gà mất đầu vẫn sống hơn 1 tuần được nhà sư Thái Lan nhận nuôi

Clip: Kinh ngạc gà mất đầu vẫn sống khỏe mạnh, đi lại bình thường

Kinh ngạc chú gà mất đầu vẫn sống được hơn một tuần

Kinh ngạc chú gà mất đầu vẫn sống được hơn một tuần

Kỳ lạ gà cụt đầu vẫn sống khỏe mạnh suốt 9 ngày

Kỳ lạ gà cụt đầu vẫn sống khỏe mạnh suốt 9 ngày

Clip: Kinh ngạc gà mất đầu vẫn sống khỏe re ở Thái Lan

Clip: Kinh ngạc gà mất đầu vẫn sống khỏe re ở Thái Lan

Chú gà bị chặt đầu một tuần vẫn sống và đi lại khỏe mạnh, người dân hiếu kỳ ùn ùn tới xem

Chú gà bị chặt đầu một tuần vẫn sống và đi lại khỏe mạnh, người dân hiếu kỳ ùn ùn tới xem

Gà bị chặt đầu vẫn sống 'nhăn' sau 9 ngày?

Gà bị chặt đầu vẫn sống 'nhăn' sau 9 ngày?

Kinh ngạc gà mất đầu vẫn sống đi lại bình thường ở Thái Lan

Kinh ngạc gà mất đầu vẫn sống đi lại bình thường ở Thái Lan