Ngày 05-07/10: Có 81 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 05-07/10: Có 81 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người và các hoạt động kinh tế biển

10 tháng, Nghệ An phát hiện gần 700 ca phụ nữ mang thai có dị tật

10 tháng, Nghệ An phát hiện gần 700 ca phụ nữ mang thai có dị tật

Trường hợp nào áp dụng hợp đồng khoán việc?

Trường hợp nào áp dụng hợp đồng khoán việc?

Đằng sau tuyên bố Nga sẽ thường xuyên tiến hành tập trận lớn như Vostok-2018

Đằng sau tuyên bố Nga sẽ thường xuyên tiến hành tập trận lớn như Vostok-2018

Việt Quang trúng gói thầu thiết bị y tế gần 57 tỷ đồng tại TP.HCM

Việt Quang trúng gói thầu thiết bị y tế gần 57 tỷ đồng tại TP.HCM

Vì sao nhà thầu biết trượt vẫn 'đi thi'?

Vì sao nhà thầu biết trượt vẫn 'đi thi'?

Ngày 24-26/08: Có 90 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 24-26/08: Có 90 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Liên danh VietMedical - Hà Cao trúng thầu thiết bị y tế gần 52 tỷ đồng

Liên danh VietMedical - Hà Cao trúng thầu thiết bị y tế gần 52 tỷ đồng

Ngày 10-12/08: Có 97 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 10-12/08: Có 97 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trường nghề

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trường nghề

Trường hợp nào có thể áp dụng hợp đồng khoán việc?

Trường hợp nào có thể áp dụng hợp đồng khoán việc?

Ngày 15/11: Có 46 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 15/11: Có 46 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Vì sao kiến nghị trong đấu thầu kéo dài?

Vì sao kiến nghị trong đấu thầu kéo dài?