Nghiên cứu để tư nhân tham gia mua sắm công

Ốp lưng bảo vệ điện thoại OnePlus 6T được đặt hàng trước khi thiết bị ra mắt

Ốp lưng bảo vệ điện thoại OnePlus 6T được đặt hàng trước khi thiết bị ra mắt

Tham nhũng tại Ghana bằng 300% số tiền viện trợ từ nước ngoài

Tham nhũng tại Ghana bằng 300% số tiền viện trợ từ nước ngoài

Mua sắm công xanh: Không thể triển khai độc lập

Mua sắm công xanh: Không thể triển khai độc lập

TPHCM: Start-up công nghệ khó tìm đầu ra

TPHCM: Start-up công nghệ khó tìm đầu ra

BaoViet Bank: Chi phí dự phòng ăn mòn lợi nhuận

BaoViet Bank: Chi phí dự phòng ăn mòn lợi nhuận

Thêm một công ty chứng khoán Hàn Quốc tăng vốn lên nghìn tỷ đồng

Thêm một công ty chứng khoán Hàn Quốc tăng vốn lên nghìn tỷ đồng

KBSV sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.680 tỷ đồng

KBSV sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.680 tỷ đồng

Tạo môi trường pháp lý đầy đủ, minh bạch và công bằng trong công tác đấu thầu

Tạo môi trường pháp lý đầy đủ, minh bạch và công bằng trong công tác đấu thầu

Mua sắm tập trung: Tiết kiệm chi 30.000 tỷ đồng/năm cho NSNN

Mua sắm tập trung: Tiết kiệm chi 30.000 tỷ đồng/năm cho NSNN

Không ít doanh nghiệp thiếu định hướng xuất khẩu

Không ít doanh nghiệp thiếu định hướng xuất khẩu

Xóa khoảng tối trong đấu thầu

Xóa khoảng tối trong đấu thầu

Nga buộc công chức phải dùng hệ điều hành di động Sailfish

Nga buộc công chức phải dùng hệ điều hành di động Sailfish

Những con số biết nói của đấu thầu qua mạng từ 2016 đến nay

Những con số biết nói của đấu thầu qua mạng từ 2016 đến nay

Diễn đàn đấu thầu qua mạng sẽ được tổ chức tại Hà Nội

ACB chuẩn bị phát hành gần 162,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức trong quý III/2018

ACB chuẩn bị phát hành gần 162,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức trong quý III/2018

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Tăng trưởng xanh: Cây gậy và củ cà rốt

Tăng trưởng xanh: Cây gậy và củ cà rốt

Đấu thầu - Mua sắm công: Thay đổi là khó tránh

Đấu thầu - Mua sắm công: Thay đổi là khó tránh