Mua sắm tập trung: Tiết kiệm chi 30.000 tỷ đồng/năm cho NSNN

Mua sắm tập trung: Tiết kiệm chi 30.000 tỷ đồng/năm cho NSNN

Không ít doanh nghiệp thiếu định hướng xuất khẩu

Không ít doanh nghiệp thiếu định hướng xuất khẩu

Xóa khoảng tối trong đấu thầu

Xóa khoảng tối trong đấu thầu

Nga buộc công chức phải dùng hệ điều hành di động Sailfish

Nga buộc công chức phải dùng hệ điều hành di động Sailfish

Những con số biết nói của đấu thầu qua mạng từ 2016 đến nay

Những con số biết nói của đấu thầu qua mạng từ 2016 đến nay

Diễn đàn đấu thầu qua mạng sẽ được tổ chức tại Hà Nội

ACB chuẩn bị phát hành gần 162,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức trong quý III/2018

ACB chuẩn bị phát hành gần 162,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức trong quý III/2018

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07