Anh có thể mất quyền tiếp cận thị trường mua sắm công trị giá 1,7 nghìn tỷ USD sau Brexit

Anh có thể mất quyền tiếp cận thị trường mua sắm công trị giá 1,7 nghìn tỷ USD sau Brexit

Báo Đấu thầu số 226 ra ngày 26/11/2018

Báo Đấu thầu số 226 ra ngày 26/11/2018

Mua sắm công xanh để phát triển bền vững

Mua sắm công xanh để phát triển bền vững

Công khai, minh bạch để kết nối đầu tư giữa các thành viên CPTPP

Công khai, minh bạch để kết nối đầu tư giữa các thành viên CPTPP

Tham gia CPTPP: DN thuê 10 lao động nữ phải có 1 nhà vệ sinh

Tham gia CPTPP: DN thuê 10 lao động nữ phải có 1 nhà vệ sinh

Nga triển khai hệ thống chiến tranh điện tử hiện đại

Nga triển khai hệ thống chiến tranh điện tử hiện đại

Cơ hội cho nhà thầu Việt Nam từ CPTPP

Cơ hội cho nhà thầu Việt Nam từ CPTPP

Nghiên cứu để tư nhân tham gia mua sắm công

Tham nhũng tại Ghana bằng 300% số tiền viện trợ từ nước ngoài

Tham nhũng tại Ghana bằng 300% số tiền viện trợ từ nước ngoài

Từ tháng 8/2018 - 2/10/2018, 410 gói thầu đấu thầu qua mạng được các bên mời thầu công bố thực hiện

Từ tháng 8/2018 - 2/10/2018, 410 gói thầu đấu thầu qua mạng được các bên mời thầu công bố thực hiện

Báo Đấu thầu số 183 ra ngày 26/9/2018

Báo Đấu thầu số 183 ra ngày 26/9/2018

Mua sắm công xanh: Không thể triển khai độc lập

Mua sắm công xanh: Không thể triển khai độc lập

TPHCM: Start-up công nghệ khó tìm đầu ra

TPHCM: Start-up công nghệ khó tìm đầu ra

Doanh nghiệp công nghệ thông tin khởi nghiệp đang khó tìm đầu ra

Doanh nghiệp công nghệ thông tin khởi nghiệp đang khó tìm đầu ra

KBSV sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.680 tỷ đồng

KBSV sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.680 tỷ đồng

Tạo môi trường pháp lý đầy đủ, minh bạch và công bằng trong công tác đấu thầu

Tạo môi trường pháp lý đầy đủ, minh bạch và công bằng trong công tác đấu thầu

Ngày 17-19/08: Có 71 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 17-19/08: Có 71 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Mua sắm tập trung: Tiết kiệm chi 30.000 tỷ đồng/năm cho NSNN

Mua sắm tập trung: Tiết kiệm chi 30.000 tỷ đồng/năm cho NSNN

Không ít doanh nghiệp thiếu định hướng xuất khẩu

Không ít doanh nghiệp thiếu định hướng xuất khẩu

Xóa khoảng tối trong đấu thầu

Xóa khoảng tối trong đấu thầu

Những con số biết nói của đấu thầu qua mạng từ 2016 đến nay

Những con số biết nói của đấu thầu qua mạng từ 2016 đến nay

Diễn đàn đấu thầu qua mạng sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

Tăng trưởng xanh: Cây gậy và củ cà rốt

Tăng trưởng xanh: Cây gậy và củ cà rốt

Đấu thầu - Mua sắm công: Thay đổi là khó tránh

Đấu thầu - Mua sắm công: Thay đổi là khó tránh