Vì sao thả muỗi mang Wolbachia ngăn ngừa được sốt xuất huyết?

Vì sao thả muỗi mang Wolbachia ngăn ngừa được sốt xuất huyết?

Hơn 3.000 con muỗi diệt sốt xuất huyết được thả ra đất liền

Hơn 3.000 con muỗi diệt sốt xuất huyết được thả ra đất liền

Tháng 3, thả muỗi Wolbachia diệt muỗi sốt xuất huyết

Tháng 3, thả muỗi Wolbachia diệt muỗi sốt xuất huyết

Tháng 3-2018, sẽ thả muỗi diệt sốt xuất huyết

Tháng 3-2018, sẽ thả muỗi diệt sốt xuất huyết

Thả hàng nghìn muỗi vằn mang vi khuẩn ức chế sốt xuất huyết vào môi trường

Thả hàng nghìn muỗi vằn mang vi khuẩn ức chế sốt xuất huyết vào môi trường

Thả muỗi Wolbachia để diệt muỗi sốt xuất huyết từ tháng 3/2018

Thả muỗi Wolbachia để diệt muỗi sốt xuất huyết từ tháng 3/2018

Tháng 3 thả muỗi Wolbachia để diệt muỗi sốt xuất huyết

Tháng 3 thả muỗi Wolbachia để diệt muỗi sốt xuất huyết

Muỗi Wolbachia tiêu diệt muỗi sốt xuất huyết như thế nào?

Muỗi Wolbachia tiêu diệt muỗi sốt xuất huyết như thế nào?

Muỗi Wolbachia khắc tinh của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

Muỗi Wolbachia khắc tinh của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

Đang thử nghiệm muỗi Wolbachia để ức chế muỗi lây truyền sốt xuất huyết

Đang thử nghiệm muỗi Wolbachia để ức chế muỗi lây truyền sốt xuất huyết