Châu Ngọc Bích giành giải Mrs Universe Ltd 2018, đại diện Monaco đăng quang

Châu Ngọc Bích giành giải Mrs Universe Ltd 2018, đại diện Monaco đăng quang

Châu Ngọc Bích đăng quang Hoa hậu Đại sứ quý bà thế giới

Châu Ngọc Bích đăng quang Hoa hậu Đại sứ quý bà thế giới

Châu Ngọc Bích đăng quang Mrs Universe 2018

Châu Ngọc Bích đăng quang 'Hoa hậu Đại sứ Quý bà Hoàn vũ thế giới 2018'

Châu Ngọc Bích đăng quang 'Hoa hậu Đại sứ Quý bà Hoàn vũ thế giới 2018'

Châu Ngọc Bích đăng quang Hoa hậu Đại sứ Quý bà Hoàn Vũ thế giới 2018

Châu Ngọc Bích đăng quang Hoa hậu Đại sứ Quý bà Hoàn Vũ thế giới 2018

Châu Ngọc Bích đăng quang Mrs Universe 2018

Châu Ngọc Bích đăng quang Mrs Universe 2018

Châu Ngọc Bích đăng quang Hoa hậu Đại sứ Quý bà Hoàn vũ Thế giới 2018

Châu Ngọc Bích đăng quang Hoa hậu Đại sứ Quý bà Hoàn vũ Thế giới 2018

Châu Ngọc Bích thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất

Châu Ngọc Bích thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất

Đại diện Việt Nam giành giải 'Hoa hậu mặc trang phục dân tộc đẹp nhất'

Đại diện Việt Nam giành giải 'Hoa hậu mặc trang phục dân tộc đẹp nhất'

Châu Ngọc Bích tặng quạt giấy hình quốc hoa cho thí sinh 'Mrs Universe 2018'

Châu Ngọc Bích tặng quạt giấy hình quốc hoa cho thí sinh 'Mrs Universe 2018'

Châu Ngọc Bích rạng rỡ ngày lên đường dự thi Mrs Universe 2018

Châu Ngọc Bích rạng rỡ ngày lên đường dự thi Mrs Universe 2018

Hoa hậu Châu Ngọc Bích rạng rỡ ngày lên đường dự thi Mrs Universe 2018

Hoa hậu Châu Ngọc Bích rạng rỡ ngày lên đường dự thi Mrs Universe 2018

Châu Ngọc Bích mang trang phục Bạch Liên Hoa tới Mrs Universe 2018

Châu Ngọc Bích mang trang phục Bạch Liên Hoa tới Mrs Universe 2018

Hé lộ trang phục dân tộc của Hoa hậu Châu Ngọc Bích tại Mrs Universe 2018

Hé lộ trang phục dân tộc của Hoa hậu Châu Ngọc Bích tại Mrs Universe 2018

Châu Ngọc Bích dự thi 'Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Thế giới 2018'

Châu Ngọc Bích dự thi 'Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Thế giới 2018'

Hoa hậu Châu Ngọc Bích được đề cử tham dự Mrs Universe 2018

Hoa hậu Châu Ngọc Bích được đề cử tham dự Mrs Universe 2018

Châu Ngọc Bích tranh tài tại Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Thế giới 2018

Châu Ngọc Bích tranh tài tại Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ Thế giới 2018