Đại diện nặng ký của Việt Nam tại đấu trường Nam vương quốc tế 2019

Đại diện nặng ký của Việt Nam tại đấu trường Nam vương quốc tế 2019

Tin văn hóa

Tin văn hóa

Siêu mẫu Trịnh Bảo đại diện Việt Nam dự thi 'nam Vương' quốc tế

Siêu mẫu Trịnh Bảo đại diện Việt Nam dự thi 'nam Vương' quốc tế

Trịnh Bảo được cấp phép dự thi Mr International 2019

Trịnh Bảo được cấp phép dự thi Mr International 2019

Siêu mẫu Trịnh Bảo dự thi 'Nam vương quốc tế 2019'

Siêu mẫu Trịnh Bảo dự thi 'Nam vương quốc tế 2019'

Mỹ nam Trịnh Bảo đại diện Việt Nam tham dự Mr International 2019

Mỹ nam Trịnh Bảo đại diện Việt Nam tham dự Mr International 2019

Đại diện Việt Nam quyết chinh phục ngôi Vương ở Mr International 2019

Đại diện Việt Nam quyết chinh phục ngôi Vương ở Mr International 2019

'Ngôi sao danh vọng' Trịnh Bảo được cấp phép dự thi Mr International 2019

'Ngôi sao danh vọng' Trịnh Bảo được cấp phép dự thi Mr International 2019