Đại sứ Lê Huy Hoàng: Rất nhiều lĩnh vực ở Mozambique có thể đầu tư

Đại sứ Lê Huy Hoàng: Rất nhiều lĩnh vực ở Mozambique có thể đầu tư

Doanh nghiệp Việt cần phải 'sáp vô' thị trường Mozambique

Doanh nghiệp Việt cần phải 'sáp vô' thị trường Mozambique

Cộng đồng người Việt tại Mozambique hân hoan tổ chức Đại lễ Phật Đản

Cộng đồng người Việt tại Mozambique hân hoan tổ chức Đại lễ Phật Đản

Khuyến khích Viettel đẩy mạnh đầu tư mạng 4G tại Mozambique

Khuyến khích Viettel đẩy mạnh đầu tư mạng 4G tại Mozambique

Mozambique hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh

Mozambique hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh

Mozambique đánh giá hiệu quả hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

Mozambique đánh giá hiệu quả hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng trình Quốc thư

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng trình Quốc thư

Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm ngày 30-4 và 1-5