Bão Idai khiến 128.000 người dân Mozambique phải sống trong lều tạm

Bão Idai khiến 128.000 người dân Mozambique phải sống trong lều tạm

Số người thiệt mạng do bão Idai tại châu Phi tăng lên 700 người

Số người thiệt mạng do bão Idai tại châu Phi tăng lên 700 người

Siêu bão Idai càn quét Mozambique, hơn 400 người thiệt mạng

Siêu bão Idai càn quét Mozambique, hơn 400 người thiệt mạng

Bão càn quét Mozambique, số người chết tăng lên hơn 400

Bão càn quét Mozambique, số người chết tăng lên hơn 400

Số người thiệt mạng do bão Idai tại Mozambique tăng cao

Số người thiệt mạng do bão Idai tại Mozambique tăng cao

417 người Mozambique thiệt mạng do bão Idai

417 người Mozambique thiệt mạng do bão Idai

417 người chết vì bão Idai ở Mozambique

417 người chết vì bão Idai ở Mozambique

Nguy cơ 'đợt tàn phá thứ hai' sau bão Idai tại châu Phi

Nguy cơ 'đợt tàn phá thứ hai' sau bão Idai tại châu Phi

Mozambique và Zimbabwe vẫn 'khổn khổ' vì bão Idai

Mozambique và Zimbabwe vẫn 'khổn khổ' vì bão Idai

Bão Idai khiến 15.000 người ở Mozambique bị cô lập trong nước lũ

Bão Idai khiến 15.000 người ở Mozambique bị cô lập trong nước lũ

Siêu bão Idai tàn phá Mozambique, hơn 1.000 người có thể đã thiệt mạng

Siêu bão Idai tàn phá Mozambique, hơn 1.000 người có thể đã thiệt mạng

1.000 người Mozambique có thể đã chết vì siêu bão

1.000 người Mozambique có thể đã chết vì siêu bão

Hơn 120 người chết do bão nhiệt đới Idai đổ bộ Mozambique và Zimbabwe

Hơn 120 người chết do bão nhiệt đới Idai đổ bộ Mozambique và Zimbabwe

Bão nhiệt đới Idai đổ bộ Mozambique và Zimbabwe, hơn 120 người chết

Bão nhiệt đới Idai đổ bộ Mozambique và Zimbabwe, hơn 120 người chết