Tạm giữ thanh niên lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc lấy 30 triệu đồng

Tạm giữ thanh niên lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc lấy 30 triệu đồng

Sau 3 năm bị bán sang Trung Quốc, nạn nhân đã bỏ trốn về Việt Nam làm đơn tố cáo Vi Văn Khay.
Chỉ vì thèm miếng thịt bò, nhóm đàn ông vướng lao lý

Chỉ vì thèm miếng thịt bò, nhóm đàn ông vướng lao lý

Giết bò của người cùng bản lấy thịt ăn, 8 người đàn ông bị bắt

Giết bò của người cùng bản lấy thịt ăn, 8 người đàn ông bị bắt

Thấy bò nhà hàng xóm vào vườn ăn cỏ, người đàn ông dùng gậy đánh chết rồi xẻ thịt ăn

Thấy bò nhà hàng xóm vào vườn ăn cỏ, người đàn ông dùng gậy đánh chết rồi xẻ thịt ăn

Lần theo vết máu, tìm ra hàng xóm bắt trộm bò mổ thịt

Lần theo vết máu, tìm ra hàng xóm bắt trộm bò mổ thịt

Nghệ An: Giết bò của người cùng bản lấy thịt ăn, 8 người đàn ông bị bắt

Nghệ An: Giết bò của người cùng bản lấy thịt ăn, 8 người đàn ông bị bắt

Khóa tay các đối tượng lừa bán người sang Trung Quốc

Khóa tay các đối tượng lừa bán người sang Trung Quốc

Lừa bán thiếu nữ qua Trung Quốc, sa lưới sau 4 năm bỏ trốn

Lừa bán thiếu nữ qua Trung Quốc, sa lưới sau 4 năm bỏ trốn

Bắt giữ đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Bắt giữ đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Bắt đối tượng bán hai phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt đối tượng bán hai phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt hai đối tượng lừa bán nhiều phụ nữ ra nước ngoài

Bắt hai đối tượng lừa bán nhiều phụ nữ ra nước ngoài

Nghệ An: Bắt đối tượng trốn sau 4 năm lừa bán hai phụ nữ ra Trung Quốc

Nghệ An: Bắt đối tượng trốn sau 4 năm lừa bán hai phụ nữ ra Trung Quốc

Kẻ lừa bán 2 thiếu nữ sa lưới sau 4 năm trốn chạy

Kẻ lừa bán 2 thiếu nữ sa lưới sau 4 năm trốn chạy

Bắt kẻ buôn người qua Trung Quốc với giá 7 triệu đồng

Bắt kẻ buôn người qua Trung Quốc với giá 7 triệu đồng

Bắt đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Gã trai bán 2 phụ nữ ra nước ngoài sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Gã trai bán 2 phụ nữ ra nước ngoài sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Bị bắt sau 4 năm lừa bán hai phụ nữ ra nước ngoài

Bị bắt sau 4 năm lừa bán hai phụ nữ ra nước ngoài

Bắt kẻ lừa bán phụ nữ để lấy tiền công 7 triệu đồng

Bắt kẻ lừa bán phụ nữ để lấy tiền công 7 triệu đồng

Bị bắt sau 4 năm lừa bán hai phụ nữ ra nước ngoài

Bị bắt sau 4 năm lừa bán hai phụ nữ ra nước ngoài

Lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc để lấy tiền công 7 triệu đồng

Lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc để lấy tiền công 7 triệu đồng

Bắt đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt gã trai lẩn trốn sau 4 năm bán hai người phụ nữ ra nước ngoài

Bắt gã trai lẩn trốn sau 4 năm bán hai người phụ nữ ra nước ngoài