Thêm những mái ấm nghĩa tình

Nhằm giúp đỡ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, thông qua Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, Quỹ...