Truy bắt đối tượng bán vợ sang Trung Quốc để lấy 22 triệu đồng

Truy bắt đối tượng bán vợ sang Trung Quốc để lấy 22 triệu đồng

9 tháng tủi nhục nơi xứ người và lần trốn về nước tố cáo tội ác của gã chồng nhẫn tâm bán vợ lấy tiền tiêu xài

9 tháng tủi nhục nơi xứ người và lần trốn về nước tố cáo tội ác của gã chồng nhẫn tâm bán vợ lấy tiền tiêu xài

Người chồng nhẫn tâm bán vợ sang Trung Quốc với giá 250 triệu đồng

Người chồng nhẫn tâm bán vợ sang Trung Quốc với giá 250 triệu đồng

Thiếu tiền, chồng bán vợ sang Trung Quốc lấy 22 triệu tiêu vặt

Thiếu tiền, chồng bán vợ sang Trung Quốc lấy 22 triệu tiêu vặt

Bắt tạm giam gã trai lừa bán vợ để lấy 22 triệu đồng tiêu xài

Bắt tạm giam gã trai lừa bán vợ để lấy 22 triệu đồng tiêu xài

Chồng bán vợ sang Trung Quốc lấy 250 triệu đồng để tiêu xài

Chồng bán vợ sang Trung Quốc lấy 250 triệu đồng để tiêu xài

Chồng nhẫn tâm bán vợ sang Trung Quốc

Chồng bán vợ sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu

Chồng bán vợ sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu