Hải quân Hàn Quốc, Philippines thăm Việt Nam

Hải quân Hàn Quốc, Philippines thăm Việt Nam

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

Cận cảnh 2 tàu Hải quân Hàn Quốc vừa cập cảng Tiên Sa

Cận cảnh 2 tàu Hải quân Hàn Quốc vừa cập cảng Tiên Sa

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng

Đội tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc chính thức thăm Đà Nẵng

Đội tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc chính thức thăm Đà Nẵng