Tăng tốc đào tạo giáo viên liên môn

Tăng tốc đào tạo giáo viên liên môn

Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường sư phạm đã triển khai giảng dạy về tích...
Chuẩn bị dạy môn học mới: Đào tạo giáo viên dạy tích hợp hay dạy đơn môn?

Chuẩn bị dạy môn học mới: Đào tạo giáo viên dạy tích hợp hay dạy đơn môn?

Đào tạo GV môn học mới: Trường sư phạm chuẩn bị thế nào?

Đào tạo GV môn học mới: Trường sư phạm chuẩn bị thế nào?

Nguy cơ bảo mật ẩn dưới nền tảng học trực tuyến tăng hơn 1000% tại ĐNÁ

Nguy cơ bảo mật ẩn dưới nền tảng học trực tuyến tăng hơn 1000% tại ĐNÁ

Ngành giáo dục Việt Nam đứng trước làn sóng tấn công DDoS

Ngành giáo dục Việt Nam đứng trước làn sóng tấn công DDoS

Áp dụng đào tạo nghề xanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Áp dụng đào tạo nghề xanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nên chọn đại học nào giữa mùa dịch COVID-19?

Nên chọn đại học nào giữa mùa dịch COVID-19?

Trường ĐH đầu tiên cho sinh viên 'rớt môn' được thi lại 1 lần, miễn phí học lại nếu vẫn rớt

Trường ĐH đầu tiên cho sinh viên 'rớt môn' được thi lại 1 lần, miễn phí học lại nếu vẫn rớt

Trường nghề xây dựng lớp học không biên giới trong mùa dịch Covid-19

Trường nghề xây dựng lớp học không biên giới trong mùa dịch Covid-19

Triển khai học trực tuyến E-learning tại trường nghề

Triển khai học trực tuyến E-learning tại trường nghề

HSSV trung cấp, cao đẳng học trực tuyến, đánh giá kết quả như hình thức đào tạo từ xa, tự học

HSSV trung cấp, cao đẳng học trực tuyến, đánh giá kết quả như hình thức đào tạo từ xa, tự học

Học sinh, sinh viên học trực tuyến không quá 5 giờ/ngày

Học sinh, sinh viên học trực tuyến không quá 5 giờ/ngày

Một ngày học trực tuyến của học sinh không nên quá 5 giờ

Một ngày học trực tuyến của học sinh không nên quá 5 giờ

Học sinh, sinh viên học trực tuyến không nên quá 5 giờ/ngày

Học sinh, sinh viên học trực tuyến không nên quá 5 giờ/ngày

Học sinh, sinh viên học trực tuyến không quá 5 giờ/ngày

Học sinh, sinh viên học trực tuyến không quá 5 giờ/ngày

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp

NHG - Hệ thống giáo dục NHG làm mới cách học online

NHG - Hệ thống giáo dục NHG làm mới cách học online

Bức thư cô hiệu trưởng gửi sinh viên mùa dịch COVID-19

Bức thư cô hiệu trưởng gửi sinh viên mùa dịch COVID-19

Tây Nguyên mùa tự học: Nơi photo tài liệu, nơi tranh thủ triển khai E-Leaning

Tây Nguyên mùa tự học: Nơi photo tài liệu, nơi tranh thủ triển khai E-Leaning

Lớp học thời nCoV

Lớp học thời nCoV

Tránh virus Corona, trường Đại học Kinh tế quốc dân triển khai phương pháp học Blended Learning

Tránh virus Corona, trường Đại học Kinh tế quốc dân triển khai phương pháp học Blended Learning