Dấu mốc mới trong phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp

Dấu mốc mới trong phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Không gian Hồ Chí Minh tại TP Montreuil

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Không gian Hồ Chí Minh tại TP Montreuil

Chủ tịch Quốc hội đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Montreuil

Chủ tịch Quốc hội đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Montreuil

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil, Pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil, Pháp

Hình ảnh chuyến thăm CH Pháp của Tổng bí thư

Hình ảnh chuyến thăm CH Pháp của Tổng bí thư

Hình ảnh về chuyến thăm Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh về chuyến thăm Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng