Người giàu Trung Quốc mua hết 1/4 số nhà mới ở Australia

Người giàu Trung Quốc mua hết 1/4 số nhà mới ở Australia

Theo Daily Mail, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua hết 1/4 số nhà mới trên thị trường bất động sản Australia.