Đẹp vì dâng hiến

Đẹp vì dâng hiến

Văn hào Pháp Victor Hugo đã nói một câu tuyệt vời về phụ nữ, đại ý rằng, ta thích ngắm những ngôi sao bởi...