Nông dân có thể lãi 40 triệu đồng/ha từ loại gạo có hợp chất quý này

Nông dân có thể lãi 40 triệu đồng/ha từ loại gạo có hợp chất quý này

Phát hiện hợp chất quý và đắt hơn vàng gấp 30.000 lần trong gạo hữu cơ Quảng Trị

Phát hiện hợp chất quý và đắt hơn vàng gấp 30.000 lần trong gạo hữu cơ Quảng Trị

Tin tức kinh tế ngày 3/8: Phát hiện 2 chất quý hơn vàng trong gạo Quảng Trị

Tin tức kinh tế ngày 3/8: Phát hiện 2 chất quý hơn vàng trong gạo Quảng Trị

Gạo hữu cơ Quảng Trị quý như vàng nhờ có hợp chất chống tiểu đường, bệnh gút

Gạo hữu cơ Quảng Trị quý như vàng nhờ có hợp chất chống tiểu đường, bệnh gút

Phát hiện gạo hữu cơ ở Quảng Trị có hợp chất quý hơn vàng

Phát hiện gạo hữu cơ ở Quảng Trị có hợp chất quý hơn vàng

Phát hiện hai hợp chất quý có trong gạo hữu cơ Quảng Trị

Phát hiện hai hợp chất quý có trong gạo hữu cơ Quảng Trị

Phát hiện 2 chất quý hơn vàng có trong gạo hữu cơ Quảng Trị

Phát hiện 2 chất quý hơn vàng có trong gạo hữu cơ Quảng Trị