Mỹ hỗ trợ bảo tồn thành nhà Hồ

Mỹ hỗ trợ bảo tồn thành nhà Hồ

Đại sứ quán Mỹ đã công bố khoản tài trợ trị giá 92,5 nghìn USD để tu sửa mái vòm và bảo tồn cổng thành phía...
Tài trợ 92.500 USD tu bổ Thành Nhà Hồ

Tài trợ 92.500 USD tu bổ Thành Nhà Hồ

Mỹ hỗ trợ 92.500USD để sửa chữa mái vòm Thành Nhà Hồ

Mỹ hỗ trợ 92.500USD để sửa chữa mái vòm Thành Nhà Hồ

Đại sứ quán Mỹ trao tặng 92.500 USD để tu sửa mái vòm cổng Thành nhà Hồ

Đại sứ quán Mỹ trao tặng 92.500 USD để tu sửa mái vòm cổng Thành nhà Hồ

Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ dự án bảo tồn Thành Nhà Hồ

Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ dự án bảo tồn Thành Nhà Hồ

Hoa Kỳ tài trợ gần 100 nghìn USD để tu sửa cổng Nam thành nhà Hồ

Hoa Kỳ tài trợ gần 100 nghìn USD để tu sửa cổng Nam thành nhà Hồ

92.500 USD để tu sửa mái vòm cổng Thành nhà Hồ