Cô bé đầu nghiêng khiến nhiều người sợ hãi

Cô bé đầu nghiêng khiến nhiều người sợ hãi

Kỳ lạ bé gái 9 tuổi mắc chứng đầu vẹo tới 180 độ

Kỳ lạ bé gái 9 tuổi mắc chứng đầu vẹo tới 180 độ

Kỳ lạ bé gái 9 tuổi mắc chứng đầu vẹo tới 180 độ

Kỳ lạ bé gái 9 tuổi mắc chứng đầu vẹo tới 180 độ

Đáng thương bé gái có chiếc đầu 'vẹo' vuông góc với cơ thể

Đáng thương bé gái có chiếc đầu 'vẹo' vuông góc với cơ thể

Cô bé 9 tuổi Pakistan sống trong đau đớn với chiếc cổ vẹo 90 độ

Cô bé 9 tuổi Pakistan sống trong đau đớn với chiếc cổ vẹo 90 độ

Bé gái mắc rối loạn cơ hiếm gặp, cổ gập nghiêng 90 độ

Bé gái mắc rối loạn cơ hiếm gặp, cổ gập nghiêng 90 độ

Bệnh lạ khiến bé gái bị gập nghiêng hẳn cổ

Xót thương bé gái 9 tuổi có đầu nằm ngang bị người ngoài xa lánh

Bé gái 9 tuổi có đầu vuông góc với cơ thể

Bé gái 9 tuổi có đầu vuông góc với cơ thể

Căn bệnh lạ khiến cô bé nghiêng đầu 90 độ, bị cả làng xa lánh

Căn bệnh lạ khiến cô bé nghiêng đầu 90 độ, bị cả làng xa lánh