Tiết lộ sốc về căn phòng chứa cả núi tiền trong Phủ Tổng thống Sudan

Tiết lộ sốc về căn phòng chứa cả núi tiền trong Phủ Tổng thống Sudan

Cựu Tổng thống Sudan – ông Omar al-Bashir được cho là người duy nhất có chìa khóa mở căn phòng chứa đầy...