Pakistan tái mở cửa lãnh sự quán tại Jalalabad, miền đông Afghanistan

Pakistan tái mở cửa lãnh sự quán tại Jalalabad, miền đông Afghanistan

Pakistan-Afghanistan giải quyết vấn đề cơ quan lãnh sự ở Jalalabad

Pakistan-Afghanistan giải quyết vấn đề cơ quan lãnh sự ở Jalalabad

Pakistan áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nhà ngoại giao Mỹ

Pakistan áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nhà ngoại giao Mỹ

Căng thẳng gia tăng trong quan hệ ngoại giao Mỹ-Pakistan

Căng thẳng gia tăng trong quan hệ ngoại giao Mỹ-Pakistan

Mỹ sẽ hạn chế việc đi lại của các nhà ngoại giao Pakistan

Mỹ sẽ hạn chế việc đi lại của các nhà ngoại giao Pakistan

Dư luận thế giới quan ngại về tình hình Syria

Ngoại trưởng Pakistan bác bỏ hy vọng về hòa đàm với Ấn Độ

Ngoại trưởng Pakistan bác bỏ hy vọng về hòa đàm với Ấn Độ

Pakistan triệu Phó Cao ủy Ấn Độ phản đối vi phạm lệnh ngừng bắn

Pakistan triệu Phó Cao ủy Ấn Độ phản đối vi phạm lệnh ngừng bắn