Ngân hàng ồ ạt tăng phí dịch vụ: Khách hàng 'chóng mặt'

Ngân hàng ồ ạt tăng phí dịch vụ: Khách hàng 'chóng mặt'

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng tạm dừng tăng phí ATM

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng tạm dừng tăng phí ATM

Hàng loạt ngân hàng tăng phí dịch vụ

Hàng loạt ngân hàng tăng phí dịch vụ

'Thượng đế' chóng mặt vì ngân hàng đua nhau tăng phí

'Thượng đế' chóng mặt vì ngân hàng đua nhau tăng phí

Chủ tịch Hội thẻ ngân hàng Việt Nam: Ngân hàng tăng phí là hợp lý

Chủ tịch Hội thẻ ngân hàng Việt Nam: Ngân hàng tăng phí là hợp lý

Ngân hàng tăng phí vẫn không đủ bù đắp chi phí cho ATM

Ngân hàng tăng phí vẫn không đủ bù đắp chi phí cho ATM

'Phí rút tiền ngân hàng đáng lẽ phải tăng lên 10.000 đồng'

'Phí rút tiền ngân hàng đáng lẽ phải tăng lên 10.000 đồng'

Phí ngân hàng tăng, doanh nghiệp bức xúc

Phí ngân hàng tăng, doanh nghiệp bức xúc