Du khách Nhật ngã tử vong tại Tuần Châu, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo điều tra, làm rõ

Du khách Nhật ngã tử vong tại Tuần Châu, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo điều tra, làm rõ

Du khách Nhật trượt chân ngã tử vong tại cảng Tuần Châu

Du khách Nhật trượt chân ngã tử vong tại cảng Tuần Châu

Du khách người Nhật trượt chân ngã tử vong tại cảng Tuần Châu

Du khách người Nhật trượt chân ngã tử vong tại cảng Tuần Châu

Du khách Nhật Bản tử vong tại Tuần Châu do trượt chân ngã

Du khách Nhật Bản tử vong tại Tuần Châu do trượt chân ngã

Trượt chân ngã xuống biển, một khách nước ngoài tử vong

Trượt chân ngã xuống biển, một khách nước ngoài tử vong

Điều tra vụ du khách Nhật Bản tử vong sau khi thăm Hạ Long

Điều tra vụ du khách Nhật Bản tử vong sau khi thăm Hạ Long

Du khách trượt chân ngã tử vong tại Cảng quốc tế Tuần Châu

Du khách trượt chân ngã tử vong tại Cảng quốc tế Tuần Châu

Du khách Nhật ngã tử vong tại cảng Tuần Châu

Du khách Nhật ngã tử vong tại cảng Tuần Châu

1 du khách Nhật trượt chân ở cầu cảng, tử vong

1 du khách Nhật trượt chân ở cầu cảng, tử vong

Du khách Nhật trượt chân tử vong tại cảng Tuần Châu

Du khách Nhật trượt chân tử vong tại cảng Tuần Châu

Trượt chân xuống nước tại cảng Tuần Châu du khách người Nhật tử vong

Trượt chân xuống nước tại cảng Tuần Châu du khách người Nhật tử vong

Du khách người Nhật tử vong sau khi ngã xuống nước tại cảng tàu Tuần Châu

Du khách người Nhật tử vong sau khi ngã xuống nước tại cảng tàu Tuần Châu

Một du khách Nhật trượt chân ngã tử vong ở cảng Tuần Châu

Một du khách Nhật trượt chân ngã tử vong ở cảng Tuần Châu

Du khách Nhật trượt chân ngã tử vong tại vịnh Hạ Long

Du khách Nhật trượt chân ngã tử vong tại vịnh Hạ Long

Quảng Ninh: Du khách Nhật Bản tử vong sau trượt ngã xuống nước ở Tuần Châu

Quảng Ninh: Du khách Nhật Bản tử vong sau trượt ngã xuống nước ở Tuần Châu

Thông tin về vụ du khách Nhật tử vong do ngã tại cảng Tuần Châu

Thông tin về vụ du khách Nhật tử vong do ngã tại cảng Tuần Châu

Du khách Nhật tử vong do trượt chân ngã xuống nước tại cảng Tuần Châu

Du khách Nhật tử vong do trượt chân ngã xuống nước tại cảng Tuần Châu