Bí ẩn người đàn ông Mỹ chết, thi thể lưu bệnh viện 20 ngày

Bí ẩn người đàn ông Mỹ chết, thi thể lưu bệnh viện 20 ngày

Người đàn ông ngoại quốc chết hơn nửa tháng vẫn chưa có thân nhân đến nhận

Người đàn ông ngoại quốc chết hơn nửa tháng vẫn chưa có thân nhân đến nhận

Điều tra vụ người nước ngoài chết 20 ngày ở Phú Quốc

Điều tra vụ người nước ngoài chết 20 ngày ở Phú Quốc

Điều tra vụ xác chết người nước ngoài nằm hơn nửa tháng ở Phú Quốc

Điều tra vụ xác chết người nước ngoài nằm hơn nửa tháng ở Phú Quốc

Điều tra cái chết của một người nước ngoài tại Phú Quốc

Điều tra cái chết của một người nước ngoài tại Phú Quốc

Công an vào cuộc vụ thi thể khách nước ngoài chết 20 ngày ở Phú Quốc

Công an vào cuộc vụ thi thể khách nước ngoài chết 20 ngày ở Phú Quốc

Phú Quốc: Khách nước ngoài tử vong 20 ngày vẫn chưa ai đến nhận

Phú Quốc: Khách nước ngoài tử vong 20 ngày vẫn chưa ai đến nhận

Thi thể một người Mỹ chết 3 tuần vẫn nằm ở Bệnh viện Phú Quốc

Thi thể một người Mỹ chết 3 tuần vẫn nằm ở Bệnh viện Phú Quốc

Thi thể khách nước ngoài được bảo quản suốt 20 ngày tại Phú Quốc

Thi thể khách nước ngoài được bảo quản suốt 20 ngày tại Phú Quốc