Không làm bài tập về nhà, cậu bé bị cô giáo bấm ghim vào tai

Không làm bài tập về nhà, cậu bé bị cô giáo bấm ghim vào tai

Không thể tin được là có những giáo viên đã nghĩ ra cách trừng phạt học sinh của mình quá tàn ác như vậy.