Bắt 3 thanh thiếu niên cướp xe đạp điện lấy tiền tổ chức sinh nhật

Bắt 3 thanh thiếu niên cướp xe đạp điện lấy tiền tổ chức sinh nhật

Bắt nhóm thanh niên lên kế hoạch đi cướp lấy tiền tổ chức sinh nhật

Bắt nhóm thanh niên lên kế hoạch đi cướp lấy tiền tổ chức sinh nhật

Rủ nhau đi cướp lấy tiền... tổ chức sinh nhật

Rủ nhau đi cướp lấy tiền... tổ chức sinh nhật

Không có tiền tổ chức sinh nhật, bộ ba mang đao đi cướp

Không có tiền tổ chức sinh nhật, bộ ba mang đao đi cướp

Nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp xe lấy tiền tổ chức sinh nhật cho bạn

Nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp xe lấy tiền tổ chức sinh nhật cho bạn

Cướp xe đạp điện lấy tiền tổ chức sinh nhật

Cướp xe đạp điện lấy tiền tổ chức sinh nhật

Để có tiền tổ chức sinh nhật, 3 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản

Để có tiền tổ chức sinh nhật, 3 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản