Họp báo giới thiệu Tuần VHDL Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Họp báo giới thiệu Tuần VHDL Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Công tác cải cách hành chính được đặt lên hàng đầu

Công tác cải cách hành chính được đặt lên hàng đầu

Chỉ đạo quyết liệt và lòng dân đồng thuận

Chỉ đạo quyết liệt và lòng dân đồng thuận

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả '3 khâu đột phá'

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả '3 khâu đột phá'

Chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo

Chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo

Những công trình mang dấu ấn tuổi trẻ

Những công trình mang dấu ấn tuổi trẻ

Quyết tâm đủ lớn, đồng lòng đủ mạnh

Quyết tâm đủ lớn, đồng lòng đủ mạnh