Phạt 8 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Phạt 8 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt Công ty dược Hoàng Long hơn 200 triệu đồng

Xử phạt Công ty dược Hoàng Long hơn 200 triệu đồng

Hàng loạt cơ sở vi phạm ATTP bị xử lý

Hàng loạt cơ sở vi phạm ATTP bị xử lý

8 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm, bị phạt hơn 570 triệu đồng

Công ty CP thương mại dược Hoàng Long: Sản phẩm không phù hợp tiêu chuẩn

Công ty CP thương mại dược Hoàng Long: Sản phẩm không phù hợp tiêu chuẩn

Sai phạm gì khiến Công ty dược Hoàng Long bị phạt hơn 200 triệu đồng?

Sai phạm gì khiến Công ty dược Hoàng Long bị phạt hơn 200 triệu đồng?

Vì sao công ty dược Hoàng Long bị Cục An toàn thực phẩm phạt hơn 200 triệu đồng?

Vì sao công ty dược Hoàng Long bị Cục An toàn thực phẩm phạt hơn 200 triệu đồng?

Bị phạt hơn 200 triệu đồng vì nhập khẩu và bán thuốc không phù hợp tiêu chuẩn

Bị phạt hơn 200 triệu đồng vì nhập khẩu và bán thuốc không phù hợp tiêu chuẩn

Phạt 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp dùng hình ảnh nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm

Phạt 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp dùng hình ảnh nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm

Vi phạm an toàn thực phẩm, 8 công ty bị phạt hơn 570 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm, 8 công ty bị phạt hơn 570 triệu đồng