Hòa nhạc cello quốc tế hỗ trợ tài năng trẻ

Hòa nhạc cello quốc tế hỗ trợ tài năng trẻ

Cello Fundamento- chuỗi hòa nhạc thường niên lần thứ ba trở lại Hà Nội đêm duy nhất 19/12 tại Nhà hát Lớn....