Những sự ra đi ở Hollywood năm 2019

Những sự ra đi ở Hollywood năm 2019

Những biểu tượng điện ảnh một thời đã vĩnh viễn xa rời thế giới, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người...