Cái giá phải trả khi vào chuồng sư tử

Cái giá phải trả khi vào chuồng sư tử

Ông cụ 67 tuổi may mắn sống sót sau khi bị sư tử tấn công

Ông cụ 67 tuổi may mắn sống sót sau khi bị sư tử tấn công

Nam Phi: Sư tử khát máu tấn công chủ sở thú, kéo lê kinh hoàng

Nam Phi: Sư tử khát máu tấn công chủ sở thú, kéo lê kinh hoàng

Clip: Sư tử hung hăng ngoạm lưng, kéo lê ông chủ công viên hoang dã

Clip: Sư tử hung hăng ngoạm lưng, kéo lê ông chủ công viên hoang dã

Rớt tim với khoảnh khắc sư tử tấn công chủ vườn thú

Rớt tim với khoảnh khắc sư tử tấn công chủ vườn thú

Sư tử kéo lê chủ công viên động vật hoang dã trước mắt du khách

Sư tử kéo lê chủ công viên động vật hoang dã trước mắt du khách

Vào vườn thú, người đàn ông bị sư tử hung hãn tấn công

Vào vườn thú, người đàn ông bị sư tử hung hãn tấn công

Khoảnh khắc sư tử vồ ngã người đàn ông rồi kéo đi

Khoảnh khắc sư tử vồ ngã người đàn ông rồi kéo đi