Quy tắc '25/5': năm phút để đến với thành công

Quy tắc '25/5': năm phút để đến với thành công

Một trong những quy tắc giúp cho nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffet có được thành công như ngày hôm nay.