Không phải thả nhầm, mà xe Humvee của quân đội Mỹ bị... đánh rơi?

Không phải thả nhầm, mà xe Humvee của quân đội Mỹ bị... đánh rơi?

Quân đội Mỹ thả nhầm xe bọc thép nặng hàng tấn từ trên không

Quân đội Mỹ thả nhầm xe bọc thép nặng hàng tấn từ trên không

Chưa đến căn cứ, máy bay vận tải Mỹ đã thả thiết giáp Humvee

Chưa đến căn cứ, máy bay vận tải Mỹ đã thả thiết giáp Humvee

Vận tải cơ C-17 của Mỹ 'đánh rơi' xe bọc thép giữa rừng

Vận tải cơ C-17 của Mỹ 'đánh rơi' xe bọc thép giữa rừng

Máy bay quân sự Mỹ 'lỡ' thả nhầm xe bọc thép xuống rừng

Máy bay quân sự Mỹ 'lỡ' thả nhầm xe bọc thép xuống rừng

Mỹ thả nhầm xe bọc thép Humvee xuống rừng

Mỹ thả nhầm xe bọc thép Humvee xuống rừng

Siêu vận tải cơ C-17 của Mỹ thả nhầm xe bọc thép xuống rừng

Siêu vận tải cơ C-17 của Mỹ thả nhầm xe bọc thép xuống rừng

Video Mỹ thả nhầm xe Humvee từ máy bay vận tải C-17 xuống rừng

Video Mỹ thả nhầm xe Humvee từ máy bay vận tải C-17 xuống rừng

Vận tải cơ C-17 của Mỹ thả nhầm, xe bọc thép 'lạc lối' vào rừng

Vận tải cơ C-17 của Mỹ thả nhầm, xe bọc thép 'lạc lối' vào rừng