Khen thưởng nhân viên bảo vệ trả lại tài sản du khách nước ngoài đánh rơi

Khen thưởng nhân viên bảo vệ trả lại tài sản du khách nước ngoài đánh rơi

Tặng giấy khen cho nhân viên bảo vệ không tham của rơi

Tặng giấy khen cho nhân viên bảo vệ không tham của rơi

Hành động cao đẹp của một nhân viên bảo vệ với du khách nước ngoài

Hành động cao đẹp của một nhân viên bảo vệ với du khách nước ngoài

Bác bảo vệ tìm được chủ nhân túi xách chứa tài sản lớn nhờ... đăng Facebook

Bác bảo vệ tìm được chủ nhân túi xách chứa tài sản lớn nhờ... đăng Facebook

Nhân viên bảo vệ nhặt tài sản, nhờ con đăng Facebook trả lại

Nhân viên bảo vệ nhặt tài sản, nhờ con đăng Facebook trả lại

Du khách nước ngoài vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Du khách nước ngoài vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi