Trung Quốc mở sứ quán ở Cộng hòa Dominica sau khi 'hất cẳng' Đài Loan

Trung Quốc mở sứ quán ở Cộng hòa Dominica sau khi 'hất cẳng' Đài Loan

Trung Quốc khánh thành Đại sứ quán tại Cộng hòa Dominicana

Trung Quốc khánh thành Đại sứ quán tại Cộng hòa Dominicana

Diễn đàn Sao Paolo: Hội nhập và xây dựng đoàn kết cánh tả tiến bộ

Diễn đàn Sao Paolo: Hội nhập và xây dựng đoàn kết cánh tả tiến bộ

Các hoạt động của Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam tại Dominicana

Các hoạt động của Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam tại Dominicana

CH Dominicana khẳng định thiện chí phát triển quan hệ với Việt Nam

CH Dominicana khẳng định thiện chí phát triển quan hệ với Việt Nam

Trung Quốc ép chặt gọng kìm ngoại giao-quân sự, bà Thái Anh Văn không cúi đầu

Trung Quốc ép chặt gọng kìm ngoại giao-quân sự, bà Thái Anh Văn không cúi đầu

Đài Loan mất thêm một đồng minh về Trung Quốc

Đài Loan mất thêm một đồng minh về Trung Quốc