Khánh thành tượng Giáo sư Juan Bosch tại Hà Nội

Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam và Dominicana

Tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam và Dominicana

Kết nối những trái tim Việt Nam - Dominicana

Kết nối những trái tim Việt Nam - Dominicana

Khánh thành tượng đài Giáo sư Juan Bosch tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội

Khánh thành tượng đài Giáo sư Juan Bosch tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội

Khánh thành tượng Giáo sư Juan Bosch tại công viên Hòa Bình

Khánh thành tượng Giáo sư Juan Bosch tại công viên Hòa Bình

Khánh thành Tượng giáo sư Juan Bosch tại Hà Nội

Khánh thành Tượng giáo sư Juan Bosch tại Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana

Thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Dominica

Thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Dominica

Diễn đàn Sao Paolo: Hội nhập và xây dựng đoàn kết cánh tả tiến bộ

Diễn đàn Sao Paolo: Hội nhập và xây dựng đoàn kết cánh tả tiến bộ