Lắng nghe người dân hiến kế: Giáo dục thông minh cần sự đồng bộ

Lắng nghe người dân hiến kế: Giáo dục thông minh cần sự đồng bộ

Cần triển khai đồng bộ giáo dục thông minh ở các cấp học, bậc học để không bị đứt quãng kiến thức giữa các...