Microsoft phát hành ứng dụng chat mới, có thể tạo nhóm 1 triệu người

Microsoft phát hành ứng dụng chat mới, có thể tạo nhóm 1 triệu người

Microsoft trình làng công cụ chat trực tuyến dành cho doanh nghiệp

Microsoft trình làng công cụ chat trực tuyến dành cho doanh nghiệp

Microsoft tham gia thị trường chat trực tuyến

Microsoft tham gia thị trường chat trực tuyến

Microsoft tung ứng dụng chat mới, có thể tạo nhóm 1 triệu người

Microsoft tung ứng dụng chat mới, có thể tạo nhóm 1 triệu người

Microsoft ra mắt ứng dụng chat trực tuyến cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Microsoft ra mắt ứng dụng chat trực tuyến cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Microsoft ra mắt ứng dụng chat trực tuyến Microsoft Kaizala dành riêng cho doanh nghiệp

Microsoft ra mắt ứng dụng chat trực tuyến Microsoft Kaizala dành riêng cho doanh nghiệp

Microsoft Kaizala: ứng dụng chat trực tuyến cho doanh nghiệp

Microsoft Kaizala: ứng dụng chat trực tuyến cho doanh nghiệp

Ứng dụng chat trực tuyến Microsoft Kaizala cho doanh nghiệp ra mắt thị trường Việt Nam

Ứng dụng chat trực tuyến Microsoft Kaizala cho doanh nghiệp ra mắt thị trường Việt Nam