Người đàn ông từng khuyên vợ… lấy chồng

Người đàn ông từng khuyên vợ… lấy chồng

Nhắc lại những ngày tháng đằng đẵng đi tìm một mụn con, anh Ngô Kiên và chị Trần Phương, 38 tuổi, ở huyện...
Giải pháp giúp đàn ông vô tinh có thể làm cha

Giải pháp giúp đàn ông vô tinh có thể làm cha

Bị bố không nhìn mặt, cô gái quyết lấy chàng trai khuyết tật và khát vọng có con

Bị bố không nhìn mặt, cô gái quyết lấy chàng trai khuyết tật và khát vọng có con

Nhiều cơ hội để nam giới được làm cha

Nhiều cơ hội để nam giới được làm cha

'Bắt' tinh trùng giúp đàn ông vô tinh được làm bố

'Bắt' tinh trùng giúp đàn ông vô tinh được làm bố

Bắt tinh trùng giúp vợ chồng khuyết tật có con sau 10 năm hiếm muộn

Bắt tinh trùng giúp vợ chồng khuyết tật có con sau 10 năm hiếm muộn

Gạt bỏ nỗi lo hiếm muộn, vô sinh nhờ kỹ thuật mới

Cơ hội làm bố cho người vô sinh do không có tinh trùng

'Bạn bè khích tôi lấy vợ hai vì cưới 20 năm không có con'

Bác sĩ bắt từng con tinh trùng giúp đàn ông hiếm muộn được làm cha

Vô sinh hiếm muộn: Nhiều người đã có con từ kỹ thuật mổ vi phẫu hiện đại

BV Quốc tế Phương Châu hợp tác với Nhật điều trị hiếm muộn

100 cặp vợ chồng hiếm muộn đươc hỗ trợ làm thụ tinh trong ống nghiệm

Nam giới không có tinh trùng le lói hy vọng được làm cha