Có một Hollywood khác trong giới giang hồ

Có một Hollywood khác trong giới giang hồ

Công tố viên đặc biệt Thomas E. Dewey trở thành người hùng của New York khi ông truy tố thành công 'bố già'...