Trung Quốc ồ ạt gom bất động sản tại Mỹ làm gì?

Trung Quốc ồ ạt gom bất động sản tại Mỹ làm gì?

Theo Hiệp hội Địa ốc Toàn quốc Mỹ, người Trung Quốc đã dẫn đầu cả về số lượng giao dịch lẫn giá trị tiền...