Độc đáo phần mềm phát hiện người có ý định ăn cắp trong cửa hàng

Độc đáo phần mềm phát hiện người có ý định ăn cắp trong cửa hàng

Nhật Bản đang sử dụng một phần mềm trí tuệ nhân tạo mới để theo dõi ngôn ngữ cơ thể khách mua hàng và tìm...