Quy hoạch TP.HCM: Siêu đô thị nhưng phải giữ được đặc trưng văn hóa

Quy hoạch TP.HCM: Siêu đô thị nhưng phải giữ được đặc trưng văn hóa

Điều chỉnh quy hoạch để bắt kịp thực tiễn

Điều chỉnh quy hoạch để bắt kịp thực tiễn

Không phải chung cư mà nhà đơn lẻ mới gây ra tắc đường ở TP.HCM!

Không phải chung cư mà nhà đơn lẻ mới gây ra tắc đường ở TP.HCM!

Quy hoạch đô thị TP. Hồ Chí Minh: Phải trở thành cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp

Quy hoạch đô thị TP. Hồ Chí Minh: Phải trở thành cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp

Nhà ở riêng lẻ - nguồn cơn của mọi 'lỗi lầm' đô thị?

Nhà ở riêng lẻ - nguồn cơn của mọi 'lỗi lầm' đô thị?

Thiếu hơn 1,9 triệu tỷ đồng, TP.HCM kêu gọi xã hội hóa để phát triển đô thị

Thiếu hơn 1,9 triệu tỷ đồng, TP.HCM kêu gọi xã hội hóa để phát triển đô thị

Yếu kém về quy hoạch: TPHCM đối diện nhiều thách thức

Yếu kém về quy hoạch: TPHCM đối diện nhiều thách thức

Giảm kẹt xe, ngập bằng đô thị vệ tinh

Giảm kẹt xe, ngập bằng đô thị vệ tinh

TP HCM tính toán điều chỉnh quy hoạch chung

TP HCM tính toán điều chỉnh quy hoạch chung

TP.HCM chi hàng ngàn tỉ giải quyết 'chuyện quá khứ'

TP.HCM chi hàng ngàn tỉ giải quyết 'chuyện quá khứ'

TP.HCM: Sẽ xây dựng nhiều khu đô thị vệ tinh?

TP.HCM: Sẽ xây dựng nhiều khu đô thị vệ tinh?

TP.HCM: Điều chỉnh Quy hoạch chung cần xét đến yếu tố biến đổi khí hậu

TP.HCM: Điều chỉnh Quy hoạch chung cần xét đến yếu tố biến đổi khí hậu

TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị

TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị

Tp Hồ Chí Minh: Sẽ tính toán điều chỉnh quy hoạch theo chu kỳ 10 năm

Tp Hồ Chí Minh: Sẽ tính toán điều chỉnh quy hoạch theo chu kỳ 10 năm

Phát triển thành phố đi đôi với nhận diện đô thị

Phát triển thành phố đi đôi với nhận diện đô thị