Anh bác bỏ yêu cầu miễn thị thực nhập cảnh cho một số đối tượng của EU

Anh bác bỏ yêu cầu miễn thị thực nhập cảnh cho một số đối tượng của EU

Phát biểu với báo giới, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho biết trong các cuộc đàm phán,...
Đại sứ EU thông qua thỏa thuận hợp tác thương mại với Vương quốc Anh hậu Brexit

Đại sứ EU thông qua thỏa thuận hợp tác thương mại với Vương quốc Anh hậu Brexit

Anh-EU hợp tác thế nào trong lĩnh vực tư pháp và cảnh sát hậu Brexit?

Anh-EU hợp tác thế nào trong lĩnh vực tư pháp và cảnh sát hậu Brexit?

Anh và EU: Thỏa thuận 7 ngày trước hạn chót

Anh và EU: Thỏa thuận 7 ngày trước hạn chót

EU và Anh đạt được thỏa thuận gì vào 'phút chót'?

EU và Anh đạt được thỏa thuận gì vào 'phút chót'?

'Thỏa thuận thương mại lịch sử' hậu Brexit giữa Anh và EU đã thành công

'Thỏa thuận thương mại lịch sử' hậu Brexit giữa Anh và EU đã thành công

Nghị viện EU sẽ quyết định về thỏa thuận Brexit trong năm mới

Nghị viện EU sẽ quyết định về thỏa thuận Brexit trong năm mới

Brexit: Anh-EU nhận quà Giáng sinh không thể tuyệt hơn, London vui mừng, châu Âu lạc quan

Brexit: Anh-EU nhận quà Giáng sinh không thể tuyệt hơn, London vui mừng, châu Âu lạc quan

Anh và EU đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit sau 11 tháng bế tắc

Anh và EU đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit sau 11 tháng bế tắc

EU và Anh dự kiến công bố thỏa thuận hậu Brexit trong ngày hôm nay

EU và Anh dự kiến công bố thỏa thuận hậu Brexit trong ngày hôm nay

Thủ hiến Scotland kêu gọi Anh tìm cách kéo dài thời hạn chuyển tiếp

Thủ hiến Scotland kêu gọi Anh tìm cách kéo dài thời hạn chuyển tiếp

Anh - EU vẫn chưa tìm được đột phá trong đàm phán Brexit

Lãnh đạo Anh và EU chưa tìm được đột phá trong đàm phán hậu Brexit

Lãnh đạo Anh và EU chưa tìm được đột phá trong đàm phán hậu Brexit

Lãnh đạo Anh và EU chưa tìm được đột phá trong đàm phán Brexit

Lãnh đạo Anh và EU chưa tìm được đột phá trong đàm phán Brexit

EU duy trì hạn ngạch đánh bắt cá thêm 3 tháng

EU duy trì hạn ngạch đánh bắt cá thêm 3 tháng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mắc Covid-19

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mắc Covid-19

Vấn đề Brexit: Đàm phán giữa Anh và EU đạt một số tiến triển

Vấn đề Brexit: Đàm phán giữa Anh và EU đạt một số tiến triển

Anh gặp rủi ro pháp lý nếu thỏa thuận EU-Anh được phê chuẩn sau 31-12

Anh gặp rủi ro pháp lý nếu thỏa thuận EU-Anh được phê chuẩn sau 31-12

Anh gặp rủi ro pháp lý nếu phê chuẩn thỏa thuận với EU sau ngày 31/12

Anh gặp rủi ro pháp lý nếu phê chuẩn thỏa thuận với EU sau ngày 31/12

Anh gặp rủi ro pháp lý nếu thỏa thuận EU-Anh được phê chuẩn sau 31/12

Anh gặp rủi ro pháp lý nếu thỏa thuận EU-Anh được phê chuẩn sau 31/12

EU sẽ tiếp tục đàm phán với Anh cho đến khi đạt thỏa thuận

Những nỗ lực cuối cùng về Brexit

Những nỗ lực cuối cùng về Brexit

Anh và EU vẫn có thể đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Đàm phán Brexit: Bế tắc khi hạn chót sắp điểm, lãnh đạo điện đàm khẩn

Đàm phán Brexit: Bế tắc khi hạn chót sắp điểm, lãnh đạo điện đàm khẩn

Đàm phán Anh và EU vẫn bế tắc khi hạn chót sắp hết, lãnh đạo hai bên điện đàm khẩn

Đàm phán Anh và EU vẫn bế tắc khi hạn chót sắp hết, lãnh đạo hai bên điện đàm khẩn

Anh và EU bước vào cuộc đàm phán 'then chốt' về thỏa thuận thương mại

Anh và EU bước vào cuộc đàm phán 'then chốt' về thỏa thuận thương mại

Vấn đề Brexit: Anh và EU ấn định thời hạn chốt đàm phán thương mại

Vấn đề Brexit: Anh và EU ấn định thời hạn chốt đàm phán thương mại

Cái giá của Brexit cứng

Cái giá của Brexit cứng

Anh và EU tháo gỡ bế tắc về Brexit

Anh và EU tháo gỡ bế tắc về Brexit

Lãnh đạo Anh và EU chạy đua nhằm đạt được thỏa thuận Brexit

Anh, EU sẽ tiếp tục họp thượng đỉnh về Brexit

Anh, EU sẽ tiếp tục họp thượng đỉnh về Brexit

Brexit vẫn mịt mù

Brexit vẫn mịt mù

Thủ tướng Anh khăn gói đến Brussels tháo gỡ bế tắc Brexit

Thủ tướng Anh khăn gói đến Brussels tháo gỡ bế tắc Brexit

Lãnh đạo Anh và EU chạy đua nhằm đạt được thỏa thuận Brexit

Lãnh đạo Anh và EU chạy đua nhằm đạt được thỏa thuận Brexit

Brexit và nguy cơ không thỏa thuận

Brexit và nguy cơ không thỏa thuận

Anh, EU họp thượng đỉnh tháo gỡ bế tắc Brexit

Anh, EU họp thượng đỉnh tháo gỡ bế tắc Brexit

Thủ tướng Anh sẽ trực tiếp đến Brussels đàm phán với EU về thỏa thuận hậu Brexit

Thủ tướng Anh sẽ trực tiếp đến Brussels đàm phán với EU về thỏa thuận hậu Brexit

EU và Anh tiếp tục những nỗ lực cuối cùng để đạt thỏa thuận

EU và Anh tiếp tục những nỗ lực cuối cùng để đạt thỏa thuận

Gỡ bế tắc đàm phán hậu Brexit

Gỡ bế tắc đàm phán hậu Brexit

Quốc hội Nhật Bản thông qua hiệp định thương mại tự do với Anh

Quốc hội Nhật Bản thông qua hiệp định thương mại tự do với Anh

Lãnh đạo Anh, EU sẽ điện đàm khẩn nhằm tháo gỡ bế tắc đàm phán hậu Brexit

Lãnh đạo Anh, EU sẽ điện đàm khẩn nhằm tháo gỡ bế tắc đàm phán hậu Brexit

Lãnh đạo Anh, EU sẽ điện đàm khẩn nhằm tháo gỡ bế tắc đàm phán hậu Brexit

Lãnh đạo Anh, EU sẽ điện đàm khẩn nhằm tháo gỡ bế tắc đàm phán hậu Brexit

Anh và EU chạy đua thời gian tìm kiếm thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Anh và EU chạy đua thời gian tìm kiếm thỏa thuận thương mại hậu Brexit

Bloomberg: Thỏa thuận Brexit có thể đạt được trong vài ngày tới

Bloomberg: Thỏa thuận Brexit có thể đạt được trong vài ngày tới

Bloomberg: Thỏa thuận Brexit có thể đạt được trong vài ngày tới

Bloomberg: Thỏa thuận Brexit có thể đạt được trong vài ngày tới