Thử thách chồng chất sau một năm cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Thử thách chồng chất sau một năm cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Hình ảnh thánh lễ tối thứ Sáu ngày 10/4/2020 trong Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris) sẽ còn lưu...
Nhà thờ Đức Bà Paris ngổn ngang giàn giáo, công nhân nghỉ vì dịch bệnh

Nhà thờ Đức Bà Paris ngổn ngang giàn giáo, công nhân nghỉ vì dịch bệnh

Các nhà thờ vắng lặng khắp toàn cầu dù 3 tôn giáo chính bắt đầu đại lễ

Các nhà thờ vắng lặng khắp toàn cầu dù 3 tôn giáo chính bắt đầu đại lễ

Nhà thờ Đức Bà tổ chức thánh lễ nhỏ trong tình cảnh phong tỏa

Nhà thờ Đức Bà tổ chức thánh lễ nhỏ trong tình cảnh phong tỏa

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức bà Paris từ sau vụ hỏa hoạn

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức bà Paris từ sau vụ hỏa hoạn

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức bà Paris sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức bà Paris sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn có nguy cơ sụp đổ

Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn có nguy cơ sụp đổ

Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn có nguy cơ sụp đổ

Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn có nguy cơ sụp đổ