Hội nghị COP24: Giới hạn tăng nhiệt độ Trái đất ít hơn 2°C

Hội nghị COP24: Giới hạn tăng nhiệt độ Trái đất ít hơn 2°C

Bế mạc COP 24: Thông qua hướng dẫn triển khai Thỏa thuận Paris

Bế mạc COP 24: Thông qua hướng dẫn triển khai Thỏa thuận Paris

Khi COP 24 đưa Hiệp định Paris vào cuộc sống

Khi COP 24 đưa Hiệp định Paris vào cuộc sống

COP24 cam kết 'làm sống lại' thỏa thuận Paris

COP24 cam kết 'làm sống lại' thỏa thuận Paris

Nỗ lực vì một hành tinh xanh

Nỗ lực vì một hành tinh xanh

Toàn cầu hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Toàn cầu hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Các nước thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Các nước thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Bước tiến dài trong ứng phó biến đổi khí hậu

Bước tiến dài trong ứng phó biến đổi khí hậu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Gần 200 nước đạt đột phá về vấn đề khí hậu

Gần 200 nước đạt đột phá về vấn đề khí hậu

COP24: Các nước nhất trí bộ quy tắc cho Thỏa thuận khí hậu Paris

COP24: Các nước nhất trí bộ quy tắc cho Thỏa thuận khí hậu Paris

Gần 200 quốc gia nhất trí nguyên tắc của thỏa thuận khí hậu toàn cầu

Gần 200 quốc gia nhất trí nguyên tắc của thỏa thuận khí hậu toàn cầu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

LHQ: Chúng ta là thế hệ cuối cùng có thể ngăn chặn biến đổi khí hậu

LHQ: Chúng ta là thế hệ cuối cùng có thể ngăn chặn biến đổi khí hậu

Khai mạc Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu COP24

Khai mạc Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu COP24