CEO hãng xe hơi nào hưởng lương cao nhất thế giới?

CEO hãng xe hơi nào hưởng lương cao nhất thế giới?

Đó là Mary Barra, CEO của hãng xe General Motors (GM), hưởng lương và các khoản hỗ trợ gần 22 triệu USD/năm.