Phi hành gia tổ chức sinh nhật trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Phi hành gia tổ chức sinh nhật trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Bóng bay, ban nhạc 'cây nhà lá vườn', các phi hành gia đã tổ chức sinh nhật chúc mừng AstroVicGlover trên...
Tàu SpaceX đưa 4 phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất

Tàu SpaceX đưa 4 phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất

4 nhà du hành trên ISS trở về Trái Đất an toàn

Tàu Crew Dragon của SpaceX đưa 4 phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất

Tàu Crew Dragon của SpaceX đưa 4 phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất

Tàu SpaceX đưa 4 phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất

Tàu SpaceX đưa 4 phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất

Tàu SpaceX đưa 4 phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất

Tàu SpaceX đưa 4 phi hành gia trên ISS trở về Trái Đất

Bữa ăn của phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Bữa ăn của phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Ba phi hành gia trở lại Trái Đất sau 185 ngày trên ISS

Ba phi hành gia trở lại Trái Đất sau 185 ngày trên ISS

Ba nhà du hành vũ trụ Mỹ và Nga cập bến Trạm vũ trụ quốc tế

Ba nhà du hành vũ trụ Mỹ và Nga cập bến Trạm vũ trụ quốc tế

Nhóm phi hành gia Nga, NASA phóng thành công lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Nhóm phi hành gia Nga, NASA phóng thành công lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Nga bắt đầu vá các vết nứt trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Nga bắt đầu vá các vết nứt trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Vì sao vết thương trên Trạm Vũ trụ Quốc tế mau lành hơn dưới Trái đất?

Vì sao vết thương trên Trạm Vũ trụ Quốc tế mau lành hơn dưới Trái đất?

Trạm ISS gửi lời chúc mừng năm mới tới Trái đất

Trạm ISS gửi lời chúc mừng năm mới tới Trái đất

Các phi hành gia từ trạm ISS gửi lời chúc mừng Năm mới tới Trái Đất

Các phi hành gia từ trạm ISS gửi lời chúc mừng Năm mới tới Trái Đất

Giá 'ship hàng' ra ngoài vũ trụ của Elon Musk rẻ cực kỳ: Chỉ 230 nghìn đồng/kg

Giá 'ship hàng' ra ngoài vũ trụ của Elon Musk rẻ cực kỳ: Chỉ 230 nghìn đồng/kg

Tàu vũ trụ Crew Dragon kết nối thành công với ISS

Tàu vũ trụ Crew Dragon kết nối thành công với trạm ISS

Tàu vũ trụ Crew Dragon kết nối thành công với trạm ISS

SpaceX đưa tiếp 4 nhà du hành vũ trụ lên ISS

SpaceX đưa tiếp 4 nhà du hành vũ trụ lên ISS

SpaceX, NASA phóng thành công tàu vũ trụ với tên lửa SpaceX Falcon 9

SpaceX, NASA phóng thành công tàu vũ trụ với tên lửa SpaceX Falcon 9

SpaceX và NASA thực hiện sứ mệnh vũ trụ đầu tiên: Cả phía Donald Trump và Joe Biden cùng chúc mừng

SpaceX và NASA thực hiện sứ mệnh vũ trụ đầu tiên: Cả phía Donald Trump và Joe Biden cùng chúc mừng

Sứ mệnh lịch sử đưa phi hành gia lên trạm không gian của SpaceX bắt đầu

Sứ mệnh lịch sử đưa phi hành gia lên trạm không gian của SpaceX bắt đầu

NASA và SpaceX lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ thương mại

NASA và SpaceX lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ thương mại

Tập đoàn SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 nhà du hành lên ISS

Tập đoàn SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 nhà du hành lên ISS

Tập đoàn SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 nhà du hành lên ISS

Tập đoàn SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 nhà du hành lên ISS

Tàu Crew Dragon của Mỹ sẽ lần đầu tiên đưa 4 nhà du hành lên ISS

Tàu Crew Dragon của Mỹ sẽ lần đầu tiên đưa 4 nhà du hành lên ISS

NASA cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ của SpaceX

NASA cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ của SpaceX

NASA cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ của SpaceX

NASA cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ của SpaceX

NASA cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ của SpaceX

NASA cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ của SpaceX

NASA cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ của SpaceX

NASA cấp giấy chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ của SpaceX

NASA hoãn sứ mệnh đưa phi hành gia lên ISS

NASA hoãn sứ mệnh đưa phi hành gia lên ISS