Những mảnh ghép hóa giải hận thù

Những mảnh ghép hóa giải hận thù

Hai cựu binh gặp nhau vào một buổi chiều bên sông Thạch Hãn. Một người từng là chiến sĩ Cách mạng, người...