Người phát tán bức ảnh gây sóng gió của Thủ tướng Canada lên tiếng

Người phát tán bức ảnh gây sóng gió của Thủ tướng Canada lên tiếng

Người cung cấp bức ảnh Thủ tướng Canada hóa trang 'mặt nâu' trong một sự kiện trường học trước đây hôm 27-9...